Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaaynis aynis
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viapsikusrene psikusrene
5130 fde1
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viaIriss Iriss

February 18 2017

9081 6bc5
Please teach me gently how to breath.
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viabylejaka bylejaka

July 07 2015

6041 f009 500
“From my rotting body, flowers shall grow, and I am in them, and that is eternity.” Edvard Munch by sarinam.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.

June 22 2015

4256 61cf 500

June 19 2015

W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.
— Radek Kolago
Reposted fromswojszlak swojszlak viapikkumyy pikkumyy
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viabackground background
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl